dijous, 25 de juny de 2020

FEINA D'ESTIU

Aquí teniu les activitats proposades per a l'estiu:

 

S1 📁         S2 📁         S3A 📁      S3BC 📁         S4 📁

dimecres, 20 de maig de 2020

SETMANA  18 - 25 de maig

( 3a AVALUACIÓ: TREBALL AVALUABLE OBLIGATORI )


[CLIQUEU A LES ICONES PER ENLLAÇAR AMB LES TASQUES, TREBALLS I/O EXERCICIS I DATES D'ENTREGA]

 

S1: TASQUES       S1A-B-C 🔽

   

 

S2: TASQUES

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

S3: TASQUES                                        S3A🔽      S3B 🔽       S3C 🔽

           OPTATIVA ROBÒTICA 🔽

 

S4: TASQUES     

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

B1: TASQUES        B1A 🔽dimecres, 13 de maig de 2020

SETMANA  11 - 17 de maig

( 3a AVALUACIÓ: TREBALL AVALUABLE OBLIGATORI )


[CLIQUEU A LES ICONES PER ENLLAÇAR AMB LES TASQUES, TREBALLS I/O EXERCICIS I DATES D'ENTREGA]

 

S1: TASQUES       S1A-B-C 🔽

   

 

S2: TASQUES

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

S3: TASQUES                                        S3A🔽      S3B 🔽       S3C 🔽

           OPTATIVA ROBÒTICA 🔽

 

S4: TASQUES     

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

B1: TASQUES        B1A 🔽dimecres, 6 de maig de 2020

SETMANA  4 - 11 de maig

( 3a AVALUACIÓ: TREBALL AVALUABLE OBLIGATORI )


[CLIQUEU A LES ICONES PER ENLLAÇAR AMB LES TASQUES, TREBALLS I/O EXERCICIS I DATES D'ENTREGA]

 

S1: TASQUES       S1A-B-C 🔽

   

 

S2: TASQUES

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

S3: TASQUES                                        S3A🔽      S3B 🔽       S3C 🔽

           OPTATIVA ROBÒTICA 🔽

 

S4: TASQUES     

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

B1: TASQUES        B1A 🔽dilluns, 27 d’abril de 2020

SETMANA 27 d'abril- 3 de maig

( 3a AVALUACIÓ: TREBALL AVALUABLE OBLIGATORI )


[CLIQUEU A LES ICONES PER ENLLAÇAR AMB LES TASQUES, TREBALLS I/O EXERCICIS I DATES D'ENTREGA]

 

S1: TASQUES       S1A-B-C 🔽

   

 

S2: TASQUES

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

S3: TASQUES                                        S3A 🔽       S3B 🔽       S3C 🔽

           OPTATIVA ROBÒTICA 🔽

 

S4: TASQUES     

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

B1: TASQUES        B1A 🔽dimarts, 14 d’abril de 2020

3a AVALUACIÓ: TREBALL AVALUABLE OBLIGATORI


NOVETAT

[CLIQUEU A LES ICONES PER ENLLAÇAR AMB LES TASQUES, TREBALLS I/O EXERCICIS I DATES D'ENTREGA]

 

S1: TASQUES       S1A-B-C 🔽    DATA ENTREGA: 27/04/2020

 

S2: TASQUES EN CLASSROOM        S2A 🔽       S2B 🔽       S2C 🔽       S2D 🔽

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

S3: TASQUES                                        S3A 🔽       S3B 🔽       S3C 🔽

           OPTATIVA ROBÒTICA 🔽

 

S4: TASQUES     S4A-B-C 🔽     DATA ENTREGA: 08/05/2020

         OPTATIVA INFORMÀTICA 🔽

 

B1: TASQUES        B1A 🔽

 

B2: TASQUES EN CLASSROOM         B2A 🔽dimecres, 1 d’abril de 2020

TASQUES RECUPERACIÓ S3 TECNOLOGIA:

Aquells alumnes amb la primera i/o la segona avaluació suspeses podeu preparar la recuperació de la matèria teòrica suspesa preparant el següent material del llibre de TECNOLOGIA de 3er:

Primera avaluació:
     UNITAT 1: Disseny assistit per ordinador. LibreCAD
     UNITAT 2: Estructures

Segona avaluació:
     UNITAT 3: Mecanismes

També podeu consultar el llibre multimèdia de Tecno 12-18, demanant prèviament la llicència al vostre professor.

Els alumnes dels grups S3B i S3C hauran de fer les tasques corresponents a aquests temes al llibre  Tecno 12-18Una vegada fets tots els tests de les versions dinàmiques i entregats els qüestionaris, hauran de fer el test global corresponent a cada tema.

dimarts, 31 de març de 2020

TASQUES RECUPERACIÓ S1 TECNOLOGIA:

Aquells alumnes amb la primera i/o la segona avaluació suspeses podeu preparar la recuperació de la matèria teòrica suspesa preparant el següent material del llibre de TECNOLOGIA de 1er:

Primera avaluació:
     UNITAT 1: El procés tecnològic                   DOSSIER REFORÇ U1 💾
     UNITAT 2: Introducció al dibuix tècnic        DOSSIER REFORÇ U2 💾

Segona avaluació:
     UNITAT 3: La representació d'objectes       DOSSIER REFORÇ U3 💾
     UNITAT 4: Anàlisi d'objectes                      

Per recuperar la/les avaluacions suspeses caldrà realitzar els dossiers de reforç i entregar-los, a més d'una prova addicional. [Data a determinar]

També podeu consultar el llibre multimèdia de Tecno 12-18, demanant prèviament la llicència al vostre professor.

dilluns, 30 de març de 2020

TASQUES RECUPERACIÓ S4 TECNOLOGIA:

Aquells alumnes amb la primera i/o la segona avaluació suspeses podeu preparar la
recuperació de la matèria teòrica suspesa preparant els dossiers dels temes supesos:

    UNITAT 1: L'Habitatge 
    UNITAT 2: Instal·lacions i manteniment de l'habitatge  
    UNITAT 3: Comunicacions i xarxes 

També podeu consultar els llibres digitals i  el llibre multimèdia de Tecno 12-18, demanant prèviament la llicència al vostre professor (gratuït).

dijous, 26 de març de 2020

TASQUES RECUPERACIÓ S2 TECNOLOGIA:

Aquells alumnes amb la primera i/o la segona avaluació suspeses podeu preparar la recuperació de la matèria teòrica suspesa preparant el següent material del llibre de TECNOLOGIA de 2on:

Primera avaluació:
     UNITAT 1: Sistemes de representació d'objectes              DOSSIER REFORÇ U1 💾
     UNITAT 2: Electricitat i magnetisme                               DOSSIER REFORÇ U2 💾

Segona avaluació:
     UNITAT 3: L'energia elèctrica                                         DOSSIER REFORÇ U3 💾
    Documentació gràfica del projecte de la làmpada 

Per recuperar la/les avaluacions suspeses caldrà realitzar els dossiers de reforç i entregar-los, a més d'una prova addicional. [Data a determinar]

També podeu consultar com a material de suport els llibres multimèdia de Tecno 12-18, demanant prèviament la llicència al vostre professor.

dimecres, 18 de març de 2020

MATERIAL DE CONSULTA. ENLLAÇOS LLIBRES DIGITALS:


Si algun alumne no disposa de llibre en format paper, pot accedir al llibre digital del seu curs usant aquestes credencials:
  • S1 - S2 - S3:

Cal accedir a través de la plataforma weeras amb usuari iesbernatmetge@xtec.cat i contrasenya bernatmetge. A dins us apareixeran els llibres digitals de tecnologia dels diferents cursos de l'editorial Teide. Per consultar-lo només heu de clicar el del vostre curs.

  • S4 - B1 - B2:

Per accedir a aquests llibres de l'editorial McGraw-Hill, cliqueu a sobre del vostre curs i després de realitzar un breu registre us enllaçarà directament amb el llibre digital.

        S4          B1          B2


TECNO 12-18: Llibre de text multimèdia

[Sol·licitar llicència al vostre professor]

 

https://www.tecno12-18.com/cat/


TASQUES DE REPÀS: (Actualització)

Durant l'aturada temporal del curs causada pel Covid-19, el departament de tecnologia proposa aquestes activitats de repàs:

- S1 -------------------------------------------------------------

Seguint el llibre de TECNOLOGIA de 1er, repassar i realitzar les activitats de la unitat:
     UNITAT 5: Els materials i les seves propietats

- S2 -------------------------------------------------------------

Seguint el llibre de TECNOLOGIA de 2on, repassar i continuar amb l'esquematització i realització de les activitats de la unitat:
    UNITAT 4: Fabricació artesanal i fabricació industrial
 
Addicionalment podeu completar el dossier de reforç DOSSIER T4 S2 i també revisar, modificar o millorar la documentació gràfica del projecte de la làmpada.

Es proposa realitzar un treball de lliure configuració sobre l'estat del sistema energètic a Catalunya, indicant prioritàriament:
- Centrals de producció d'energia elèctrica: tipologia, nombre, localització i capacitat de producció
- Anàlisi de la producció d'energia elèctrica procedent de fonts renovables front a les d'origen fòssil

Podeu consultar el següent document com a material d'ajuda. 💾

OPTATIVA INFO: Cliqueu sobre aquest enllaç per obtenir informació detallada: Entrega1 💾
                                                                                                                       Entrega2 💾

- S3 -------------------------------------------------------------

Cliqueu sobre els enllaços per obtenir informació detallada: Entrega1 💾 💽
                                                                                          Entrega2 💾

- S4 -------------------------------------------------------------

Repassar les següents unitats: [Clicant a la icona podeu descarregar l'arxiu pdf adjunt]
    UNITAT 1: L'Habitatge 💾
    UNITAT 2: Instal·lacions i manteniment de l'habitatge 💾 
    UNITAT 3: Comunicacions i xarxes 💾

OPTATIVA INFO: Cliqueu sobre l'enllaç per obtenir informació detallada: Entrega1 💾
                                                                                                              Entrega2 💾

- B1A -----------------------------------------------------------

Cliqueu sobre l'enllaç per obtenir informació detallada: Entrega1 💾
                                                                                    Entrega2 💾

- B2A -----------------------------------------------------------

Seguint el llibre de TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2, cal que prepareu la matèria pel vostre compte i realitzeu almenys el 80% de les activitats (incloses les activitats finals) de les següents unitats:
    UNITAT 7: Sistemes digitals
    UNITAT 8: Sistemes automàtics i de control
    UNITAT 9: Metrologia i normalització 

divendres, 10 de gener de 2020

Projecte dels Ponts

Arrel del tema d'estructures, els alumnes de S3A han desenvolupat el projecte de
construir un pont, aconseguint molt bons resultats de resistència i creativitat també.
Recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors 

Els alumnes que teniu matèries pendents per recuperar, heu de fer el dossier corresponent al curs que heu de recuperar. Busqueu el vostre dossier al següent link:

https://drive.google.com/drive/folders/1cG15nL3rOxIpm6uZf61LI1Je-Rjyfxf4?usp=sharing