dimecres, 30 de setembre del 2020

MESURES COVID-19 / NORMES AL TALLER:

Davant la situació de pandèmia generada pel COVID-19 i seguint els protocols per a l'obertura dels centres educatius establits pel Departament d'Educació i pel propi Institut Bernat Metge, el departament de tecnologia ha implementat una sèrie de mesures i normes que l'alumnat ha de conèixer i complir a l'aula-taller: 

  • Ús obligatori de la mascareta. 

  • Higiene de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic. 

  • Ventilació dels espais de treball.  

  • Neteja i desinfecció d'estris, eines, màquines, equips informàtics o kits de robòtica. Està prohibit compartir qualsevol d'aquests elements. 

  • Mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions. 

  • Entrades i sortides d'acord al pla d'obertura del centre. 

Les normes específiques de l'aula-taller es poden consultar en aquest enllaç:

NORMES DEL TALLER

Els alumnes també necessitaran portar signada una carta de responsabilitat per a l´ús de les eines del taller:

CARTA DE RESPONSABILITAT EINES TALLER

divendres, 10 de gener del 2020

Projecte dels Ponts

Arrel del tema d'estructures, els alumnes de S3A han desenvolupat el projecte de
construir un pont, aconseguint molt bons resultats de resistència i creativitat també.
Recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors 

Els alumnes que teniu matèries pendents per recuperar, heu de fer el dossier corresponent al curs que heu de recuperar. Busqueu el vostre dossier al següent link:

https://drive.google.com/drive/folders/1cG15nL3rOxIpm6uZf61LI1Je-Rjyfxf4?usp=sharing