dimecres, 30 de setembre del 2020

MESURES COVID-19 / NORMES AL TALLER:

Davant la situació de pandèmia generada pel COVID-19 i seguint els protocols per a l'obertura dels centres educatius establits pel Departament d'Educació i pel propi Institut Bernat Metge, el departament de tecnologia ha implementat una sèrie de mesures i normes que l'alumnat ha de conèixer i complir a l'aula-taller: 

  • Ús obligatori de la mascareta. 

  • Higiene de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic. 

  • Ventilació dels espais de treball.  

  • Neteja i desinfecció d'estris, eines, màquines, equips informàtics o kits de robòtica. Està prohibit compartir qualsevol d'aquests elements. 

  • Mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions. 

  • Entrades i sortides d'acord al pla d'obertura del centre. 

Les normes específiques de l'aula-taller es poden consultar en aquest enllaç:

NORMES DEL TALLER

Els alumnes també necessitaran portar signada una carta de responsabilitat per a l´ús de les eines del taller:

CARTA DE RESPONSABILITAT EINES TALLER