EXÀMENS I RECUPERACIONS


EXÀMENS I RECUPERACIONS CURS 2020/21Dates d'exàmens de recuperació de setembre:

Els exàmens tindran una duració d'una hora. 

El exàmens de setembre serveixen per aprovar la l´assignatura que estigui suspesa de cursos anteriors o per recuperar l´assignatura suspesa d´aquest curs.

1ESO:
   - Tecnologia: Dilluns 3 a les 16h.
   - Informàtica: Dimarts 4 a les 16h.

2ESO:
   - Tecnologia: Dilluns 3 a les 16h.
   - Informàtica: Dimarts 4 a les 16h.

3ESO:  
   - Tecnologia: Dilluns 3 a les 16h.

4 ESO:
   - Tecnologia: Dilluns 3 a les 16h.
   - Informàtica: Dimarts 4 a les 16h.

1 Batxillerat:
   - Tecnologia Industrial:  Dilluns 3 a les 16h.

2 Batxillerat:
   - Tecnologia Industrial: Dilluns 3 a les 16h.

Dossiers de tasques d'estiu per recuperar les matèries pendents al setembre:

1ESO:
   - Tecnologia: 
          GRUP B y D:
Hi haurà un examen teòric de tots els materials explicats a classe i haurà també preguntes pràctiques relacionades amb les perspectives, les vistes, l'escala ... Heu de estudiar el dossier de MATERIALS lliurat a classe i fer pràctica de diferents tipus de vistes, perspectives, escales ...
Haureu de portar les làmines fetes i aportar-les abans de començar l´examen. Tenen un pes de 40% a la nota final. Examen 60% pes a la nota final.
Material i exercicis en aquest link 1ESO

GRUP C:
Hi haurà un examen teòric de les presentacions fets a classe dels materials (fusta, metal i plàstic).  En aquest link podeu repasar els materials que hem vist: materials, en el document que es diu "materiales_S1". Examen 100% pes a la nota final.

        GRUP A: 
Heu de fer un treball del projecte de tecnologia. Treball 100% pes a la nota final.
El treball haurà de contenir:
-Una portada amb el titol del pojecte (construcció d'un pinball), el nom i el curs de l'alumne.
1. llista de materials utilitzats
2. llista d'eines utilitzats 
3. Descripció detallada de les parts del projecte, com has fet el tauler?, els flippers?, els comandos? i la decoració?
(Podeu afegir fotos )

   - Informàtica:
Hi haurà un examen sobre les activitats del moodle que hem anat fent durant curs.
Examen 100% pes de la nota final.

2ESO:
   - Tecnologia:
    
Clicar al següent enllaç per accedir al Dossier de tasques d'estiu

Dins del Dossier de tasques d'estiu de l'enllaç anterior ja s'especifiquen feines una mica diferents entre el grup A i la resta de grups.

Al Setembre caldrà fer un examen composat per part de les preguntes de tipus test contestades dins del dossier de tasques d'estiu. Pel grup A seran sobre el dossier de teoria de "Plàstics" i per la resta de grups les preguntes seran sobre el dossiers de teoria d'"Electricitat-2" i de "Plàstics" 

Pes del dossier d'estiu: 50% sobre la nota final
Pes de l'exàmen de setembre: 50% sobre la nota final 

        Si s'ha perdut el dossier de teoria del tema "Electricitat-2", clicar al següent enllaç per accedir al Dossier
         Si s'ha perdut el dossier de teoria del tema "Plàstics", clicar al següent enllaç per accedir al Dossier
         

   - Informàtica:
Per poder recuperar l'assignatura haureu de portar fets els següents programes. 

El dia de la recuperació haureu de portar els programes fets (40% de la nota final) i fer-ne un d'ells a l'aula (60% de la nota final).

3ESO: 
      GRUP A y C: 
Hi haurà un examen teòric d'estructures, màquines simples i mecanismes. També inclourà algun exercici de màquines simples i mecanismes. Heu de estudiar els dossiers lliurats a classe per la professora i repassar els exercicis explicats i corregits a classe.
Material i exercicis en aquest link 3 ESO
Haureu de portar una Memòria Tècnica ben feta de qualsevol dels tres projectes duts a terme aquest curs ( Pont, Catapulta, Ascensor) i aportar-les abans de començar l´examen. Tenen un pes de 40% a la nota final. Examen 60% pes a la nota final.


      GRUP B:
Hi haurà un examen (100% de pes de la nota final) dels temes que hem fet a classe. Esforços i estructures, màquines simples, mecanismes i màquines tèrmiques.
Teniu la teoria disponible al moodle, a més de qüestionaris per repassar. 4 ESO:
   - Tecnologia:
Hi haurà un examen pràctic (100% de pes de la nota final). Consistirà en solucionar un problema mitjançant la programació amb Arduino. 
Heu de repassar la programació i muntatge de leds, botons, servomotors i brunzidors.
Als links de sota trobareu exemples de muntatge i programació d'aquests quatre elements.   - Informàtica: 
      - F1 i F3: Hi haurà un examen teòric de tots els programes que s'han impartit durant el curs. Per estudiar has d'entrar a l'Moodle de mSchools que hem utilitzat en cadascuna de les classes. Examen 100% pes a la nota final.
      - F2: Accedeix al document amb les tasques d'estiu al següent enllaç . Al setembre caldrà respondre un breu examen per validar que l'App per a mòbil que cal portar feta el setembre l'ha fet el propi alumne o si l'ha feta no ha copiat a cegues un exemple, sinó que ha entès què fan les instruccions que ha hagut d'utilitzar per a programar l'App 

Pes App feta durant l'estiu: 70% sobre la nota final

Pes de l'exàmen de setembre: 30% sobre la nota final (però és imprescindible obtenir almenys un 5 per a recuperar l'assignatura)

1 Batxillerat:
   - Tecnologia Industrial: no hi ha tasques d'estiu, solament l'examen al setembre.

2 Batxillerat:
   - Tecnologia Industrial: 


Recuperació del Projecte de Recerca dels alumnes tutoritzats pel professor Manel Tordera:
Cal fer el treball descrit al següent enllaç. No caldrà fer examen ni presentació del treball al setembre. El treball suposarà el 100% de pes a la nota final.
Caldrà lliurar-lo a algun membre del Departament de Tecnologia durant l'examen d'Informàtica del dimarts 4 de setembre a les 16:00.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada