divendres, 10 de gener del 2020

Projecte dels Ponts

Arrel del tema d'estructures, els alumnes de S3A han desenvolupat el projecte de
construir un pont, aconseguint molt bons resultats de resistència i creativitat també.
Recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors 

Els alumnes que teniu matèries pendents per recuperar, heu de fer el dossier corresponent al curs que heu de recuperar. Busqueu el vostre dossier al següent link:

https://drive.google.com/drive/folders/1cG15nL3rOxIpm6uZf61LI1Je-Rjyfxf4?usp=sharing