dimarts, 31 de març de 2020

TASQUES RECUPERACIÓ S1 TECNOLOGIA:

Aquells alumnes amb la primera i/o la segona avaluació suspeses podeu preparar la recuperació de la matèria teòrica suspesa preparant el següent material del llibre de TECNOLOGIA de 1er:

Primera avaluació:
     UNITAT 1: El procés tecnològic                   DOSSIER REFORÇ U1 💾
     UNITAT 2: Introducció al dibuix tècnic        DOSSIER REFORÇ U2 💾

Segona avaluació:
     UNITAT 3: La representació d'objectes       DOSSIER REFORÇ U3 💾
     UNITAT 4: Anàlisi d'objectes                      

Per recuperar la/les avaluacions suspeses caldrà realitzar els dossiers de reforç i entregar-los, a més d'una prova addicional. [Data a determinar]

També podeu consultar el llibre multimèdia de Tecno 12-18, demanant prèviament la llicència al vostre professor.

dilluns, 30 de març de 2020

TASQUES RECUPERACIÓ S4 TECNOLOGIA:

Aquells alumnes amb la primera i/o la segona avaluació suspeses podeu preparar la
recuperació de la matèria teòrica suspesa preparant els dossiers dels temes supesos:

    UNITAT 1: L'Habitatge 
    UNITAT 2: Instal·lacions i manteniment de l'habitatge  
    UNITAT 3: Comunicacions i xarxes 

També podeu consultar els llibres digitals i  el llibre multimèdia de Tecno 12-18, demanant prèviament la llicència al vostre professor (gratuït).

dijous, 26 de març de 2020

TASQUES RECUPERACIÓ S2 TECNOLOGIA:

Aquells alumnes amb la primera i/o la segona avaluació suspeses podeu preparar la recuperació de la matèria teòrica suspesa preparant el següent material del llibre de TECNOLOGIA de 2on:

Primera avaluació:
     UNITAT 1: Sistemes de representació d'objectes              DOSSIER REFORÇ U1 💾
     UNITAT 2: Electricitat i magnetisme                               DOSSIER REFORÇ U2 💾

Segona avaluació:
     UNITAT 3: L'energia elèctrica                                         DOSSIER REFORÇ U3 💾
    Documentació gràfica del projecte de la làmpada 

Per recuperar la/les avaluacions suspeses caldrà realitzar els dossiers de reforç i entregar-los, a més d'una prova addicional. [Data a determinar]

També podeu consultar com a material de suport els llibres multimèdia de Tecno 12-18, demanant prèviament la llicència al vostre professor.

dimecres, 18 de març de 2020

MATERIAL DE CONSULTA. ENLLAÇOS LLIBRES DIGITALS:


Si algun alumne no disposa de llibre en format paper, pot accedir al llibre digital del seu curs usant aquestes credencials:
  • S1 - S2 - S3:

Cal accedir a través de la plataforma weeras amb usuari iesbernatmetge@xtec.cat i contrasenya bernatmetge. A dins us apareixeran els llibres digitals de tecnologia dels diferents cursos de l'editorial Teide. Per consultar-lo només heu de clicar el del vostre curs.

  • S4 - B1 - B2:

Per accedir a aquests llibres de l'editorial McGraw-Hill, cliqueu a sobre del vostre curs i després de realitzar un breu registre us enllaçarà directament amb el llibre digital.

        S4          B1          B2


TECNO 12-18: Llibre de text multimèdia

[Sol·licitar llicència al vostre professor]

 

https://www.tecno12-18.com/cat/


TASQUES DE REPÀS: (Actualització)

Durant l'aturada temporal del curs causada pel Covid-19, el departament de tecnologia proposa aquestes activitats de repàs:

- S1 -------------------------------------------------------------

Seguint el llibre de TECNOLOGIA de 1er, repassar i realitzar les activitats de la unitat:
     UNITAT 5: Els materials i les seves propietats

- S2 -------------------------------------------------------------

Seguint el llibre de TECNOLOGIA de 2on, repassar i continuar amb l'esquematització i realització de les activitats de la unitat:
    UNITAT 4: Fabricació artesanal i fabricació industrial
 
Addicionalment podeu completar el dossier de reforç DOSSIER T4 S2 i també revisar, modificar o millorar la documentació gràfica del projecte de la làmpada.

Es proposa realitzar un treball de lliure configuració sobre l'estat del sistema energètic a Catalunya, indicant prioritàriament:
- Centrals de producció d'energia elèctrica: tipologia, nombre, localització i capacitat de producció
- Anàlisi de la producció d'energia elèctrica procedent de fonts renovables front a les d'origen fòssil

Podeu consultar el següent document com a material d'ajuda. 💾

OPTATIVA INFO: Cliqueu sobre aquest enllaç per obtenir informació detallada: Entrega1 💾
                                                                                                                       Entrega2 💾

- S3 -------------------------------------------------------------

Cliqueu sobre els enllaços per obtenir informació detallada: Entrega1 💾 💽
                                                                                          Entrega2 💾

- S4 -------------------------------------------------------------

Repassar les següents unitats: [Clicant a la icona podeu descarregar l'arxiu pdf adjunt]
    UNITAT 1: L'Habitatge 💾
    UNITAT 2: Instal·lacions i manteniment de l'habitatge 💾 
    UNITAT 3: Comunicacions i xarxes 💾

OPTATIVA INFO: Cliqueu sobre l'enllaç per obtenir informació detallada: Entrega1 💾
                                                                                                              Entrega2 💾

- B1A -----------------------------------------------------------

Cliqueu sobre l'enllaç per obtenir informació detallada: Entrega1 💾
                                                                                    Entrega2 💾

- B2A -----------------------------------------------------------

Seguint el llibre de TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2, cal que prepareu la matèria pel vostre compte i realitzeu almenys el 80% de les activitats (incloses les activitats finals) de les següents unitats:
    UNITAT 7: Sistemes digitals
    UNITAT 8: Sistemes automàtics i de control
    UNITAT 9: Metrologia i normalització